Πλαίσιο οργάνωσης Σχολικής Ζωής

Σας κοινοποιούμε το πλαίσιο οργάνωσης Σχολικής Ζωής του ΓΕΛ Κροκεών για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως διαμορφώθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.