Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας,  όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για την ιστορία του σχολείου μας αλλά και να βρείτε γενικές πληροφορίες για αυτό, τους καθηγητές του και τους μαθητές του.
Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε για ποικίλα θέματα τόσο γραφειοκρατικά όσο και πολιτιστικά αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ευχόμαστε ο δικτυακός αυτός τόπος να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη βάση επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας, των μαθητών μας, των γονέων και της εν γένει εκπαιδευτικής κοινότητας.