Χαιρετισμός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Κροκεών χαιρετίζει και στηρίζει την είσοδο του σχολείου στο διαδίκτυο. Η επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου θα βοηθήσει στην καλύτερη πληροφόρηση των γονέων και κηδεμόνων, στην ταχύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση, αφού κάθε γονέας θα μπορεί να τυπώσει κάποιο έγγραφο του σχολείου, καθώς και στην αποτύπωση των διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων. Τέλος, με το αρχείο το σχολείου μπορεί να αποτυπωθεί σε οπτικοακουστικό υλικό η ιστορία του σχολείου.

Ελπίζουμε η επίσημη σελίδα του σχολείου μας να βοηθήσει στην πολιτισμική ζωή της ευρύτερης περιοχής μας.

  Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Μέλος