Εγκύκλιος για Υ.Α. Εγγραφών-Μετεγγραφών-Φοίτησης

Εγκύκλιος για Υ.Α. Εγγραφών-Μετεγγραφών-Φοίτησης

Αναρτάται η εγκύκλιος για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Φ13α_80125_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Υ Α ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

admin

Comments are closed.