Οι αιτήσεις για εγγραφή ή μετεγγραφή των τέκνων
τους σε ΕΠΑ.Λ. πρέπει να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης
εγγραφής (e-eggrafes) έως 02/07/2020 και ώρα 23:59.

Εγγραφές και μετεγγραφές σε ΕΠΑ.Λ. – για το σχoλικό έτος 2020-2021
Ετικέτες: