Ταχυδρομική Διεύθυνση:   Κροκεές Λακωνίας, 23057

Τηλέφωνο.: 27350 71464
Fax: 27350 71463
e-mail: mail@lyk-krokeon.lak.sch.gr