ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ «Νικηφόρος Βρεττάκος»

Αναρτούμε το σχέδιο αποτροπής καπνίσματος τους ΓΕΛ ΚΡΟΚΕΩΝ.   316. ΚΑΠΝΙΣΜΑ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΛ ΚΡΟΚΕΩΝ 

Πλαίσιο οργάνωσης Σχολικής Ζωής

Σας κοινοποιούμε το πλαίσιο οργάνωσης Σχολικής Ζωής του ΓΕΛ Κροκεών για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως διαμορφώθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες   ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.