Το ΦΕΚ με την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γενικού Λυκείου

Σας γνωστοποιούμε ότι στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3567/24-09-2019 δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 145832/Δ2/19-09-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γενικού Λυκείου».  

Υπουργική απόφαση 71388-Δ2-14-05-2019 Μαθήματα Λυκείου, Τρόπος εξέτασης, Βαθμολόγηση

Υπουργική απόφαση 71388-Δ2-14-05-2019 Μαθήματα Λυκείου, Τρόπος εξέτασης, Βαθμολόγηση

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 71388/Δ2/08-05-2019 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων,

Το ΦΕΚ του ν.4610/19

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4610/19 “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές δια- τάξεις”, που ψηφίστηκε τη Μ. Εβδομάδα στη Βουλή . Στον νόμο του Υπουργείου Παιδείας,

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4521/2018 με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου αφορά ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου. 1768, v 4521  

Νέα Επιστημονικά Πεδία

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υ.Α. Φ.253/142542/Α5 (ΦΕΚ 2995 τ.Β’/31.08.2017) σύμφωνα με την οποία γίνεται η κατανομή των σχολών και τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα νέα Επιστημονικά Πεδία για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων. Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι