Ελλάδας Τόπος: Σύνδεση χώρου-χρόνου μέσα από τη χαρτογραφία

Το σχολείο μας, στα πλαίσια του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, εκπόνησε κι αυτή τη σχολική χρονιά το παρακάτω Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Ελλάδας Τόπος, Σύνδεση χώρου-χρόνου μέσα από τη χαρτογραφία” με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Σταματάκου Σταυρούλα και