Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το 169626/Δ2/11-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας επίκειται αλλαγή του ΠΔ 46/2016.     169626/Δ2/11-10-2018 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα... Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4521/2018 με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 34…

Διαβάστε περισσότερα... Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης