Αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια

Παρακαλούμε τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών της Γ’ Τάξης, οι οποίοι επιθυμούν να αναγράφεται το θρήσκευμα στο απολυτήριο των παιδιών τους, να έρθουν στο σχολείο να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση έως την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.